Hans Besançon, voorzitter van de stichting C.N.O. 1940-1945 en verantwoordelijk voor al het voor onderzoek voor de expedities, heeft op 29 april 2003 ,uit handen van de Burgemeester van Velsen , de onderscheiding “Ridder in de orde van Oranje Nassau” ontvangen.

Hans Besançon in gesprek met dhr van der Waals en de Commandant Onderzeedienst KLtZ Ramaekers.