De volgende personen, stichtingen, bedrijven en organisaties steunen de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945:

Stichting Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Karel Doorman Fonds
Admiraal Van Kinsbergenfonds
Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Dorus Rijkers Fonds
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst
Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers
Mevr J. Jarman-Kafeity
Dhr. H. Bussemaker

Vrijwillige giften kunnen worden gestort op de bankrekening van de stichting.

ABN/AMRO rekeningnummer: NL 43 ABNA 0624658058 t.n.v. Comité Nabestaanden Onderzeeboten  te Castricum