Doelstelling van de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945:

De Stichting heeft ten doel

a. alle activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot het lokaliseren van de wrakken van Hare Majesteits Onderzeeboten KXVI, O20 en O13, alle verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog.

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting is opgericht op 29 Juli 2002.

Monument Onderzeedienst Den Helder