De Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 heeft tijdens een expeditie van 9-20 mei jl. een onderzoek laten uitvoeren naar de vermoedelijke wrakpositie van de Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. KXVI, die eind december 1941 door de Japanse onderzeeboot I-66 tot zinken werd gebracht in de Zuid Chinese Zee.


De duikers hebben wrakstukken aangetroffen waarvan onderwater foto’s en videofilms zijn gemaakt. het onderzoek werd echter gehinderd door uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, waardoor het ter identificatie meegebrachte materiaal summier is. De Koninklijke Marine heeft dit materiaal geanalyseerd maar heeft daaruit niet eenduidig kunnen concluderen dat het inderdaad de onderzeeboot Hr.Ms. KXVI betreft.


De Stichting overweegt thans of een nader onderzoek ter plaatse, teneinde alsnog bewijsmateriaal te verkrijgen, tot de mogelijkheden behoort.