The next persons, foundations, companies and organisations support the Committee of relatives of the crews of Submarines 1940-1945:

Stichting Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Karel Doorman Fonds
Admiraal Van Kinsbergenfonds
Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Dorus Rijkers Fonds
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s Lands Zeedienst
Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers
Mevr J. Jarman-Kafeity
Dhr. H. Bussemaker

Voluntary gifts can be deposited in the bank account of the Committee.

ABNAMRO account number: 6246.58.058 of Comité Nabestaanden Onderzeeboten in Castricum