Johannes Nagelhout 1915-1940

Oorlogsslachtoffer
Is 25 jaar geworden

Geboren op 14 maart 1915 te Mirns en Bakhuizen
Overleden op 19 juni 1940 te Noordzee a/b Hr.Ms. O 13
Rang Matroos 2e klasse ZM
Militair onderdeel KM.


U kunt hieronder uw woorden ter nagedachtenis aan deze gevallene weergeven. Als u foto’s aan dit monument wilt toevoegen kunt u die als bijlage sturen in een e-mail aan monument.ozd@gmail.com .

  1. S.J.F. van der Velden

    Zijn militaire dienstplicht vervulde Johannes Nagelhout bij de Marine in Den Helder. De allerlaatste keer dat Johannes Nagelhout thuis was in april 1940, zei hij tegen zijn moeder bij het afscheid: ‘Ik tink dat jimme my net wer sjogge” (‘Ik denk dat jullie mij niet weer terug zullen zien’). Johannes Nagelhout heeft een zeemansgraf gekregen. Wel is er een speciale rouwdienst gehouden in de R.K. Kerk van Bakhuizen. Hierin was bij de afscheidsdienst een ‘nepkist’ geplaatst zonder lijk. De familie heeft een bidprentje laten maken waarin ondermeer de volgende zinsnede stond: “En al is zijn stoffelijk overschot niet door zijn dierbaren naar het graf vergezeld, enz.’. De naam van Johannes Nagelhout blijft in ere doordat de gemeenteraad van Gaasterland een straat in Bakhuizen naar hem vernoemd heeft. Omdat Johannes werd vermist en niet als gesneuvelde was aangemerkt, hielden zijn moeder en later zijn zus hun hele leven de voordeur op een kier staan. Johannes kon immers nog thuiskomen…..

    Bron: http://www.gaasterlandinwo2.nl/johannes-nagelhout

Schrijf hieronder uw bijdrage aan de nagedachtenis van deze gevallene.

Het kan enkele uren duren voordat uw bijdrage geplaatst wordt.