Aangepast monument onderzeedienst onthuld


Het onlangs aangepaste onderzeedienstmonument is gisteren in Den Helder onthuld. De Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, sprak tijdens de ceremonie over de onderlinge verbondenheid van onderzeedienstpersoneel, verbeeld in het gedenkteken.


Die verbondenheid werd extra benadrukt door de opkomst van ongeveer 100 nabestaanden en belangstellenden én het aangetreden actief dienende onderzeedienstpersoneel.


Eén geheel


Nabestaanden van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen marinemannen van de onderzeedienst verzochten tot aanpassing van het oorspronkelijke monument. Die wens is nu vervuld: er zijn 2 extra plaquettes bijgeplaatst met de namen van het onderzeedienstpersoneel dat omkwam in gevangenschap of tijdens de zeereis naar een onderzeeboot toe. Daarmee is het een gedenkteken geworden voor alle tijdens de oorlog gevallen onderzeedienstmensen.


Historie


Op 20 juni 1947 onthulde Koningin Wilhelmina in Rotterdam het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde opvarenden van onderzeeboten. In 1961 verhuisde het gedenkteken met de onderzeedienst naar Den Helder.


Foto’s