Verzoening

Katja Boonstra-Blom, Commander King, Akira Tsurukame

Commander Bill King is de oudste nog levende Engelse onderzeeboot kapitein. Met zijn bemanning en de onderzeeboot HMS Telemachus bracht hij de Japanse onderzeeboot I-66, verantwoordelijk voor het tot zinken brengen van de Nederlandse onderzeeboot K-XVI, tot zinken. Lees hier meer …

tree3_500

Bruggen van vertrouwen bouwen. Katja Boonstra-Blom vertelt over een bijzondere ontmoeting.

Lees hier meer …

Hope found in submarine legacy; unlikely friendships bloom despite father’s wartime deaths.

Lees hier meer …

Boom van verzoening geplant in voortuin KIM.

U vindt het volledige verslag in Klaar voor Onderwater 97.

tree200402 tree200502
tree200602 tree200603

Interview met Katja Boonstra

Interview met Commander King.

19 juli 2008

19_juli_2008Een delegatie van de Japanse marine en ambassade heeft op 19 juli 2008 een bezoek gebracht aan Den Helder om een kijkje te nemen bij de boom die in 2006 is geplant als symbool van de vriendschap die is ontstaan tussen nabestaanden van bemanningsleden van een Nederlandse en een Japanse onderzeeboot die beide zijn getorpedeerd in de Zuid-Chinese Zee in de Tweede Wereldoorlog.

In het weekend van 16 tot en met 20 juli brachten drie Japanse marineschepen een bezoek aan de haven van Amsterdam, waardoor deze gelegenheid plaats kon vinden. Het bezoek vond plaats in bijzijn van plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten schout-bij-nacht Wim Nagtegaal, burgemeester van Den Helder Stefan Hulman, Hans Besançon en de dochter van een van de overleden opvarenden, Katja Boonstra.

International Community of Submariners Associations

7-12 september 2009 San Diego, Californië
23-27 mei 2010 Haifa (Israël),
Mei 2011 Turkije

Dit samenwerkingsverband van nationale Onderzeedienst (reünisten-)verenigingen houdt sinds 1962 bijeenkomsten in een van de landen van de aangesloten verenigingen.

Aan deze bijeenkomsten kunnen OZD mensen – zowel actief als reünist – en andere betrokkenen (waaronder natuurlijk partners), deelnemen.

De eerste bijeenkomst vond plaats in Parijs op initiatief van een Franse en een Duitse oud-onderzeeboot commandant. Doelstelling was verbroedering te bewerkstelligen tussen (ex-)OZD-personeel van landen die elkaar in WO II hadden bevochten. Deelnemers kwamen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en de USA.

In 1966 is als uitgangspunt van de International Community of Submariners Associations gesteld: “We don’t want to create an international umbrella organization. Reasons: we don’t want to separate submariner organizations of one nation into a national and an international branche. We want that our meetings are characterized by friendship and not by organizational duties”.

(Zie: http://www.submariners.org )

De Amerikanen noemen deze community echter de ‘International Submariners Association (ISA)’, waarvan zij, als ‘ISA-USA’, lid zijn.

(Zie: http://www.isausa.org/ ).

Statutaire doelstelling van ISA-USA is: ‘To perpetuate the memory of those who have lost their lives in submarines and to further promote and keep alive the spirit and unity that exists among all submarine crewmen, to foster friendship and goodwill internationally, remembering always our belief in the freedom of thoughts, words and deeds. Every member shall remain loyal to his country at all times’

(Zie: http://isausa.org/pdf/ISA-USA_constitution.pdf ).

Bij de ISA zijn 32 (!) leden aangesloten. Sinds 1962 zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Frankrijk (12), Duitsland (10), Italië (8), Oostenrijk (5), Engeland (4), Rusland (2), Oekraïne (1), Argentinië (1) en Polen (1). In 1968 en 1996 vonden er, om politieke redenen, geen bijeenkomsten plaats.

In 2010 wordt de samenkomst (van 23 – 27 mei) georganiseerd in Haifa (Israël); in 2011 neemt Turkije de organisatie op zich (Istanboel).

Over het congres in 2008 in Gdynia (Polen) is een verslag gepubliceerd in KVO van juni 2008

(zie http://www.klaarvooronderwater.nl/kvo/Kvo-104.pdf )

Het zou goed zijn als ook van Nederlandse zijde wordt deelgenomen aan de jaarlijkse ISA-congressen.

Voor informatie over het congres in San Diego zie:

http://www.isa-usa-2009.com

(voorlopige deelnemerslijst te vinden onder registration)

Jan Willem van Waning

« Pagina 1 »